Meist

DEAX Õigusbüroo loodi aastal 2017 eesmärgiga pakkuda kvaliteetset õigusabiteenust.

Meile on kõige tähtsam klient ja tema huvid, sest rahulolevad kliendid on meie edu alus. Teenindame nii eraisikuid kui ka ärikliente. DEAX Õigusbüroo juristid on omal alal hinnatud professionaalid. Et saaksime pakkuda tipptasemel teenust, on meie juristid spetsialiseerunud erinevatele valdkondadele.

Meie töö kvaliteedist annab tunnustust seegi, et DEAX Õigusbüroo on ERGO Insurance SE usaldusväärne koostööpartner õigusabikulude kindlustuse klientide nõustamisel ja kahjude käsitlemisel.Tegevusalad

Nõustame oma kliente eelkõige järgmistes õigusvaldkondades:


 
 
 

Tööõigus

Tööõigus on üks meie põhilisi tegevusvaldkondi. Nõustame oma kliente tööõigusega seotud küsimustes, aitame töölepingute koostamisel ja sõlmimisel ning esindame kliente nii töövaidluskomisjonis kui ka kohtus.

Võlaõigus

Võlaõiguse valdkonnas on meil suur kogemustepagas ning põhjalikud teadmised. Anname õigusalaseid konsultatsioone, esindame kliente nii kohtuvälistes vaidlustes kui ka kohtuvaidlustes, koostame klientidele lepingute, avalduste jms projekte ning valmistame ette hagiavaldusi.

Avalik õigus  

DEAX Õigusbüroo juristid esindavad oma kliente nii riigi- kui ka kohaliku omavalitsuse asutustes ja kohtutes.

Perekonnaõigus

Meie juristid on perekonnaõiguse küsimustes kogenud ning asjatundlikud. Esindame kliente elatise, abielu lahutamise, vara jagamise ja eestkostja määramisega seotud vaidlustes ning muudes küsimustes.

Kindlustusõigus

Kindlustusõiguse valdkonnas aitame kliente peamiselt vaidlustes, mis on seotud ebaõiglaselt määratud kindlustushüvitistega või alusetult esitatud tagasinõuetega.

Teenused

Teenindame oma kliente tunnihinna alusel. Lõplik hind sõltub töö iseloomust, keerukuse astmest ja töömahust.
Tavapärane tunnihind on 110.- eurot.

Lisaks pakume Eestis ainulaadset võimalust osta osasid õigusteenuseid fikseeritud paketi hinnaga – kliendil on ette teada kogu tasu, mida ta maksab sõltumata juristide ajakulust. Selliseid lahendusi pakume järgmistes valdkondades:

Fikseeritud hinnaga pakettide pakkumist reguleerivad järgmised teenuse osutamise põhimõtted.
NB! Hindadele lisandub käibemaks 20%.


Meeskond

DEAX Õigusbüroos töötab seitse juristi, kes on hea kvalifikatsiooniga ning pühendunud. Teeme oma tööd kiiresti, aga põhjalikult, jäädes igas olukorras professionaalseks, diskreetseks ja positiivseks. Kõigil DEAX Õigusbüroo juristidel on õigusteaduste magistri kraad. Meie juristide jaoks on tähtis saavutada iga juhtumi puhul kliendi jaoks oodatud tulemus.